Міський бюджет

 Інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту міського бюджету за програмно-цільовим методом

Паспорти бюджетних програм на 2019 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ):
0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”;
0110180 “Інша діяльність у сфері державного управління”;
0111010 “Надання дошкільної освіти”;
0111020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”;
0113242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”;
0114060 “Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів”;
0115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні”;
0116030 “Організація благоустрою населених пунктів”;
0116090 “Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства”;
0117330 “Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності”;
0117370 “Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”;
0117442 “Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури”;
0117650 “Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї”;
0118340 “Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї”;
0118831 “Надання кредиту”.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) КП ВУКГ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 р.
КП ВУКГ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
КП ВУКГ

Звіт про власний капітал за 2018 р.
КП ВУКГ

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 р.
КП ВУКГ

Зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

0111010 – Надання дошкільної освіти
0111020 – Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
0117330 – Будівництво інших об”єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
0117370 – Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
0117442 – Утримання та розвиток інших об”єктів транспортної інфраструктури
0117691 – Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені ВР АРК

Зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

0118330 – “Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів”.

0117368 “Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів”

0117370 “Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”

Зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”;

0110180 “Інша діяльність у сфері державного управління”;

0111010 “Надання дошкільної освіти”;

0111020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”;

0113242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”;

0116030 “Організація благоустрою населених пунктів”;

0116090 “Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства”;

0117330 “Будівництво” інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності”;

0117442 “Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури”;

0117650 “Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї”;

0117670 “Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання”;

0119800 “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів”

 

Фінансова звітність малого підприємства (КП ВУКГ на 30.09.2019р.) 

 

Перейти до вмісту