Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також щодо прирівняних до них осіб згідно із Законом «Про запобігання корупції»

  • письмово за адресою: 89300, Закарпатська область, м.Свалява, вул. Духновича, 2;
  • звернутися електронним листом на адресу: antycoruptia-svalyava-rada@ukr.net;
  • звернутися за телефоном: +38 (03133)  2-24-72.

Про вчинення корупційних правопорушень Ви можете повідомити уповноважену особу з питань запобігання корупції в Свалявській міській раді – Дичка Марію Омелянівну.

Інформацію, яка надійде, обов’язково буде перевірено і згідно з чинним законодавством вжито відповідних заходів.

Звертаємо увагу на те, що анонімне повідомлення не може розглядатись як звернення громадян, відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а тому його надходження не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді заявнику.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

ЗАКОНОДАВСТВО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ  В СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти  корупції

Закон України ”Про запобігання корупції”

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції”

Методичні рекомендації ”Щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і забов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функції держави аба місцевого самоврядування, та іншими особами”

Перейти до вмісту